CURS PER A LA FORMACIÓ EN LA GESTIÓ DEL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

 

Programació

► SESSIÓ 1: A) INFORMACIÓ SOBRE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L'HORTA SUD 1.- Informació sobre els càrrecs electes i el personal de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 1 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Dades biogràfiques del president, alcaldes / es i regidors / es de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 21/11/2016 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 2: A) INFORMACIÓ SOBRE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L'HORTA SUD 1.- Informació sobre els càrrecs electes i el personal de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 2 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Adreces electròniques del President i de cada un dels alcaldes / es i regidors / es de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 23/11/2016 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 3: A) INFORMACIÓ SOBRE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L'HORTA SUD 1.- Informació sobre els càrrecs electes i el personal de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 3 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Agenda institucional del president. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 25/11/2016 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 4: A) INFORMACIÓ SOBRE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L'HORTA SUD 1.- Informació sobre els càrrecs electes i el personal de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 4 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Relació de Llocs de Treball (RLT) de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 28/11/2016 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 5: A) INFORMACIÓ SOBRE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L'HORTA SUD 1.- Informació sobre els càrrecs electes i el personal de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 5 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Relació individualitzada de Càrrecs (llocs) de confiança de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud, i l'import individual o col·lectiu de les retribucions. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 30/11/2016 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 6: A) INFORMACIÓ SOBRE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L'HORTA SUD 1.- Informació sobre els càrrecs electes i el personal de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 6 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Oferta Pública d'Ocupació de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud, i el desenvolupament i execució de la mateixa. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 2/12/2016 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 7: A) INFORMACIÓ SOBRE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L'HORTA SUD 2.- Informació sobre l'organització i el patrimoni de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 7 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Òrgans de Govern i les seves respectives funcions (inclosos, si escau, Juntes de Districte o barris). Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 5/12/2016 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 8: A) INFORMACIÓ SOBRE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L'HORTA SUD 2.- Informació sobre l'organització i el patrimoni de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 8 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Dades bàsiques d'òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals, així com enllaços a les webs dels mateixos. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 7/12/2016 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 9: A) INFORMACIÓ SOBRE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L'HORTA SUD 2.- Informació sobre l'organització i el patrimoni de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 9 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Relació de Llocs de Treball (RLT) o plantilles de personal dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals, indicant de forma expressa els càrrecs de confiança en ells existents. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 9/12/2016 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 10: A) INFORMACIÓ SOBRE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L'HORTA SUD 2.- Informació sobre l'organització i el patrimoni de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 10 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Està aprovada / o i es publica l'Agenda Local 21, i / o el Pla Estratègic (o Mapa estratègic) municipal. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 12/12/2016 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 11: A) INFORMACIÓ SOBRE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L'HORTA SUD 2.- Informació sobre l'organització i el patrimoni de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 11 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Relació detallada de Vehicles oficials (propis o llogats) adscrits a la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 14/12/2016 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 12: A) INFORMACIÓ SOBRE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L'HORTA SUD 2.- Informació sobre l'organització i el patrimoni de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 12 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Inventari de Béns i Drets de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 16/12/2016 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 13: A) INFORMACIÓ SOBRE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L'HORTA SUD 3.- Informació sobre normes i institucions municipals. Òrgans de Govern de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 13 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Ordres del dia prèvies dels Plens Municipals. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 19/12/2016 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 14: A) INFORMACIÓ SOBRE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L'HORTA SUD 3.- Informació sobre normes i institucions municipals. Òrgans de Govern de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 14 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Actes íntegres dels plens municipals. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 21/12/2016 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 15: A) INFORMACIÓ SOBRE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L'HORTA SUD 3.- Informació sobre normes i institucions municipals. Òrgans de Govern de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 15 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Acords complets de les juntes de govern, i les actes íntegres quan actuïn per delegació del Ple. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 23/12/2016 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 16: A) INFORMACIÓ SOBRE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L'HORTA SUD 3.- Informació sobre normes i institucions municipals. Òrgans de Govern de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 16 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Vídeos dels Plens de la mancomunitat. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 9/01/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 17: A) INFORMACIÓ SOBRE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L'HORTA SUD 3.- Informació sobre normes i institucions municipals. Òrgans de Govern de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 17 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Codi ètic o de bon govern de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud (preferentment adaptat al Codi de bon govern local aprovat per unanimitat dels grups polítics a la FEMP). Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 11/01/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 18: A) INFORMACIÓ SOBRE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L'HORTA SUD 3.- Informació sobre normes i institucions municipals. Òrgans de Govern de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 18 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Resolucions judicials que afectin la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 13/01/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 19: B) RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT 1. Característiques de la pàgina web de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 19 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Portal de transparència al web de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 16/01/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 20: B) RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT 1. Característiques de la pàgina web de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 20 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Hi ha un Cercador intern clarament visible a la web de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 18/01/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 21: B) RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT 2. Informació i atenció al ciutadà. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 21 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Mapa de la pròpia web de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 20/01/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 22: B) RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT 2. Informació i atenció al ciutadà. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 22 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Preguntes rebudes de la ciutadania o organitzacions. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 23/01/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 23: B) RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT 2. Informació i atenció al ciutadà. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 23 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Catàleg general de serveis, així com les seus dels serveis i equipaments de l'entitat, amb direcció, horaris d'atenció al públic i enllaços a les seves pàgines web i / o adreces de correu electrònic. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 25/01/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 24: B) RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT 2. Informació i atenció al ciutadà. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 24 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Catàleg actualitzat dels procediments administratius de la seva competència, amb indicació del seu objecte, tràmits, terminis, sentit del silenci administratiu, i, si escau formularis associats, especificant els susceptibles de tramitació electrònica. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 27/01/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 25: B) RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT 2. Informació i atenció al ciutadà. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 25 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Situació i talls en el trànsit, i / o incidències en els serveis de la mancomunitat. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 30/01/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 26: B) RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT 2. Informació i atenció al ciutadà. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 26 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Informació actualitzada sobre la situació mediambiental (contaminació de l'aire i acústica) en la mancomunitat. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 1/02/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 27: B) RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT 2. Informació i atenció al ciutadà. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 27 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Espai perquè expressin les seves opinions i propostes dels grups polítics de la mancomunitat. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 3/02/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 28: B) RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT 2. Informació i atenció al ciutadà. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 28 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Espai reservat per a les diferents associacions de veïns de la mancomunitat, i es publica una relació dels temes o preguntes formulades per aquestes associacions. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 6/02/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 29: B) RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT 2. Informació i atenció al ciutadà. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 29 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Fòrums de discussió o perfils de xarxes socials. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 8/02/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 30: B) RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT 3.- Grau de compromís envers la ciutadania. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 30 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Reglament de Participació ciutadana. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 10/02/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 31: B) RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT 3.- Grau de compromís envers la ciutadania. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 31 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Consells de la mancomunitat i / o altres canals de participació ciutadana (Fòrums ciutat, Consells socials d'Urbanisme ...) i es publiquen els seus acords, informes o propostes. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 13/02/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 32: B) RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT 3.- Grau de compromís envers la ciutadania. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 32 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Suggeriments i la participació ciutadana en l'elaboració dels plans econòmics i Pressupostos de la mancomunitat. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 15/02/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 33: B) RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT 3.- Grau de compromís envers la ciutadania. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 33 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Una / s Carta / es de Serveis de la mancomunitat, i del grau de compliment dels compromisos establerts en la / les mateixa / es. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 17/02/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 34: B) RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT 3.- Grau de compromís envers la ciutadania. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 34 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Resultats d'enquestes sobre prestació dels serveis. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 20/02/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 35: C) TRANSPARÈNCIA ECONOMICOFINANCERA 1.- Informació comptable i pressupostària. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 35 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Modificacions pressupostàries aprovades pel Ple de la mancomunitat, o per la Junta de Govern, President o Alcalde / ssa o regidor / a delegat / da. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 22/02/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 36: C) TRANSPARÈNCIA ECONOMICOFINANCERA 1.- Informació comptable i pressupostària. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 36 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Pressupostos dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats de la mancomunitat. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 24/02/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 37: C) TRANSPARÈNCIA ECONOMICOFINANCERA 1.- Informació comptable i pressupostària. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 37 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Informes en relació amb l'estabilitat pressupostària emesos per l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal següents indicadors financers: Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 27/02/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 38: C) TRANSPARÈNCIA ECONOMICOFINANCERA 1.- Informació comptable i pressupostària. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 38 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Autonomia fiscal (Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris / Drets reconeguts nets totals). Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 1/03/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 39: C) TRANSPARÈNCIA ECONOMICOFINANCERA 1.- Informació comptable i pressupostària. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 39 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Capacitat o necessitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària (superàvit o dèficit) (Llei Orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera) Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 3/03/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 40: C) TRANSPARÈNCIA ECONOMICOFINANCERA 2.- Transparència en els ingressos, despeses i deutes de la mancomunitat següents indicadors, relacionats amb els ingressos i despeses. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 40 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Ingressos fiscals per habitant (ingressos tributaris / Nº habitants). Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 6/03/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 41: C) TRANSPARÈNCIA ECONOMICOFINANCERA 2.- Transparència en els ingressos, despeses i deutes de la mancomunitat següents indicadors, relacionats amb els ingressos i despeses. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 41 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Despesa per habitant (obligacions reconegudes netes / Nº habitants). Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 8/03/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 42: C) TRANSPARÈNCIA ECONOMICOFINANCERA 2.- Transparència en els ingressos, despeses i deutes de la mancomunitat següents indicadors, relacionats amb els ingressos i despeses. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 42 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Inversió per habitant (obligacions reconegudes netes (Cap. VI i VII) / Nº habitants). Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 10/03/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 43: C) TRANSPARÈNCIA ECONOMICOFINANCERA 2.- Transparència en els ingressos, despeses i deutes de la mancomunitat següents indicadors, relacionats amb els ingressos i despeses. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 43 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Període mitjà de cobrament (Drets pendents de cobrament (Cap. I a III) x 365 / Drets reconeguts nets). Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 20/03/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 44: C) TRANSPARÈNCIA ECONOMICOFINANCERA 2.- Transparència en els ingressos, despeses i deutes de la mancomunitat següents indicadors, relacionats amb els ingressos i despeses. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 44 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Informes trimestrals relatius a les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials de pagament a proveïdors (art. 16.7 Ordre Ministerial HAP / 2012/2015) Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 22/03/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 45: C) TRANSPARÈNCIA ECONOMICOFINANCERA 2.- Transparència en els ingressos, despeses i deutes de la mancomunitat següents indicadors, relacionats amb els ingressos i despeses. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 45 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Import del deute públic de la mancomunitat consolidada i la seva evolució en comparació amb exercicis anteriors. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 24/03/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 46: D) TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS I COSTOS DELS SERVEIS 1.- Procediments de contractació de serveis. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 46 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: S'informa sobre la composició, forma de designació i convocatòries de les meses de contractació. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 27/03/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 47: D) TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS I COSTOS DELS SERVEIS 1.- Procediments de contractació de serveis. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 47 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Actes de les meses de contractació. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 29/03/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 48: D) TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS I COSTOS DELS SERVEIS 2.- Subministradors i costos dels serveis. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 48 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Llista i / o la quantia de les operacions amb els proveïdors, adjudicataris i contractistes més importants de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 31/03/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 49: D) TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS I COSTOS DELS SERVEIS 2.- Subministradors i costos dels serveis. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 49 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Informació sobre el Cost efectiu dels serveis finançats amb taxes o preus públics. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 3/04/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 50: E) TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT 1.- Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 50 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) i els mapes i plànols que l'esmenten. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 5/04/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 51: E) TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT 1.- Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 51 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Polítiques i programes de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud relatius al medi ambient, així com els informes de seguiment dels mateixos. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 7/04/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 52: E) TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT 1.- Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 52 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Estudis d'impacte ambiental, paisatgístics i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 24/04/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 53: E) TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT 1.- Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 53 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Modificacions aprovades del PGOU i els plans parcials aprovats. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 26/04/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 54: E) TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT 1.- Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 54 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Informació precisa dels Convenis urbanístics de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud i de les actuacions urbanístiques en execució. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 28/04/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 55: E) TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT 1.- Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 55 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Informació precisa sobre els usos i destinacions del sòl. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 1/05/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 56: E) TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT 2.- Anuncis i licitacions d'obres públiques. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 56 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Informació precisa de la normativa vigent en matèria de gestió urbanística de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 3/05/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 57: E) TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT 2.- Anuncis i licitacions d'obres públiques. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 57 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obres públiques. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 5/05/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 58: E) TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT 2.- Anuncis i licitacions d'obres públiques. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 58 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Modificacions, reformats i complementaris dels projectes de les obres més importants. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 8/05/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 59: E) TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT 3.- Informació sobre concurrents, ofertes i resolucions. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 59 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Llistat d'empreses que han concorregut a la licitació de les obres públiques. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 10/05/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 60: E) TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT 3.- Informació sobre concurrents, ofertes i resolucions. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 60 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Nom de les empreses que han realitzat les obres públiques més importants. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 12/05/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 61: E) TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT 4. Obres públiques, urbanisme i infraestructures. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 61 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Informació precisa sobre cadascuna de les obres més importants d'infraestructura que estan en curs. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 15/05/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 62: E) TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT 4. Obres públiques, urbanisme i infraestructures. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 62 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Informació sobre les obres d'infraestructura realitzades, i / o les aprovades pendents d'execució (informes, comunicats, notes de premsa, etc.). següents indicadors: Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 17/05/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 63: E) TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT 4. Obres públiques, urbanisme i infraestructures. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 63 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Inversió en infraestructures per habitant: Despeses de l'exercici (executats) en inversió (capítol 6) en infraestructures / Nº habitants. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 19/05/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 64: E) TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT 4. Obres públiques, urbanisme i infraestructures. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 64 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Proporció d'ingressos de l'Urbanisme: Ingressos derivats de l'urbanisme / Ingressos totals. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 22/05/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 65: F) INDICADORS LLEI DE TRANSPARÈNCIA 1.- Planificació i organització de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 65 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Plans i Programes anuals i plurianuals en els quals es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seva consecució. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 24/05/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 66: F) INDICADORS LLEI DE TRANSPARÈNCIA 1.- Planificació i organització de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 66 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Organigrama actualitzat que permet identificar als responsables dels diferents òrgans, així com les seves funcions i relacions de dependència. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 26/05/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 67: F) INDICADORS LLEI DE TRANSPARÈNCIA 1.- Planificació i organització de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 67 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Informes interns dels òrgans d'assessorament jurídic i de la intervenció, una vegada que són definitius. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 29/05/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 68: F) INDICADORS LLEI DE TRANSPARÈNCIA 2.- Contractes, convenis i subvencions. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 68 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Es publiquen tots els contractes formalitzats, amb indicació de l'objecte, l'import de licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través dels que en el seu cas s'hagi publicitat, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat de els adjudicataris. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 31/05/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 69: F) INDICADORS LLEI DE TRANSPARÈNCIA 2.- Contractes, convenis i subvencions. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 69 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Modificacions dels contractes formalitzats. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 2/06/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 70: F) INDICADORS LLEI DE TRANSPARÈNCIA 2.- Contractes, convenis i subvencions. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 70 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Contractes menors formalitzats amb informació detallada dels seus imports i adjudicataris Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 5/06/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 71: F) INDICADORS LLEI DE TRANSPARÈNCIA 2.- Contractes, convenis i subvencions. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 71 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cada un dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 7/06/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 72: F) INDICADORS LLEI DE TRANSPARÈNCIA 2.- Contractes, convenis i subvencions. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 72 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Relació dels Convenis subscrits, amb menció de les parts signants, el seu objecte i, si escau les obligacions econòmiques convingudes. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 9/06/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 73: F) INDICADORS LLEI DE TRANSPARÈNCIA 2.- Contractes, convenis i subvencions. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 73 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Subvencions i ajudes públiques concedides, amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 12/06/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 74: F) INDICADORS LLEI DE TRANSPARÈNCIA 3.- Alts càrrecs de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud i Entitats participades. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 74 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Retribucions percebudes pels Alts càrrecs (almenys dels càrrecs electes i, si escau directors generals) de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud i els màxims responsables de les entitats participades pel mateix. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 14/06/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 75: F) INDICADORS LLEI DE TRANSPARÈNCIA 3.- Alts càrrecs de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud i Entitats participades. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 75 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Indemnitzacions percebudes en ocasió de l'abandonament dels càrrecs (si no n'hi ha hagut, s'indicarà expressament a la web). Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 16/06/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 76: F) INDICADORS LLEI DE TRANSPARÈNCIA 3.- Alts càrrecs de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud i Entitats participades. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 76 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Registre d'Interessos d'Activitats i de Béns dels Alts càrrecs de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud (contemplat en la Llei de Bases de Règim Local). Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 19/06/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 77: F) INDICADORS LLEI DE TRANSPARÈNCIA 4.- Informació econòmica i pressupostària. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 77 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Relació d'Immobles (oficines, locals, etc.), tant propis com en règim d'arrendament, ocupats i / o adscrits a la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 21/06/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 78: F) INDICADORS LLEI DE TRANSPARÈNCIA 4.- Informació econòmica i pressupostària. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 78 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Pressupostos de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud, amb descripció de les principals partides pressupostàries i informació actualitzada sobre el seu estat d'execució. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 23/06/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 79: F) INDICADORS LLEI DE TRANSPARÈNCIA 4.- Informació econòmica i pressupostària. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 79 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Comptes Anuals / Compte General de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud (balanç, compte de resultat economicopatrimonial, memòria, i liquidació del pressupost). Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 26/06/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia

► SESSIÓ 80: F) INDICADORS LLEI DE TRANSPARÈNCIA 4.- Informació econòmica i pressupostària. ➙ OBJECTIUS: En acabar la sessió, l'alumne serà capaç d'organitzar, interpretar i comunicar de forma clara la informació relativa a l'indicador núm. 80 de l'Índex dels Ajuntaments (ITA) publicat per l'organització no governamental Transparencia Internacional España. ➙ PROGRAMACIÓ: Informes d'auditoria de comptes i / o els de fiscalització per part dels Òrgans de control extern (Cambra o Tribunal de Comptes), tant els de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud com els de les entitats del sector públic de la mancomunitat. Professorat: Ignacio Baixauli Quiles i Joaquim Iborra Posadas Data i hora d'inici: 28/06/2017 Duració (minuts): 45 Lloc: Carrer de Cervantes, 19, 46900 Torrent, Valencia